วิธีการใช้งานสำหรับผู้ขาย

การสมัครสมาชิกสำหรับผู้ขาย

เว็บไซต์เบอร์ดูดี เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ซื้อขายเบอร์สวย เบอร์มงคล ซึ่งผู้ขายที่สนใจเปิดร้านกับเรา สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเปิดร้านค้าของท่านได้ง่ายๆ โดยมีขั้นตอน และวิธีใช้งานตามวิดีโอการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ขาย 

การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ขาย

การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ขายนั้น ร้านค้าสามารถเข้าได้ที่ https://www.berdodee.com/login โดยใช้อีเมล และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์เบอร์ดูดี  เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือสามารถดูวิธีการใช้งานอย่างละเอียดได้ที่วิดีโอการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ขาย

การเพิ่มเบอร์

หลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าสามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อจำหน่ายได้ โดยมี 2 วิธี คือ การเพิ่มเบอร์แบบกรอกเอง และการเพิ่มเบอร์โดยใช้ไฟล์ excel ซึ่งวิธีการการใช้งานอย่างละเอียดอยู่ในวิดีโอการเพิ่มเบอร์สำหรับผู้ขาย

วิธีการค้นหาเบอร์

เบอร์โทรศัพท์ที่วางจำหน่าย สามารถค้นหาได้จากระบบหลังบ้านของผู้ขาย ท่านไม่จำเป็นต้องไปค้นหาจากหน้าบ้าน ซึ่งสามารถค้นหาได้หลากหลาย อาทิเช่น ผลรวม เครือข่าย ชุดตัวเลข ตำแหน่งของตัวเลข ราคา สถานะของเบอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถดูที่วิดีโอการค้นหาเบอร์สำหรับผู้ขาย ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการค้นหาเบอร์อย่างละเอียด

วิธีการแก้ไขเบอร์

สำหรับผู้ขายท่านใด ต้องการแก้ไขข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านวางจำหน่าย สามารถทำตามขั้นตอนในวิดีโอการแก้ไขเบอร์สำหรับผู้ขายได้ทันที ซึ่งจะอธิบายข้อมูลแต่ละอย่างละเอียด

วิธีการจัดส่งเบอร์

ร้านค้าที่มีการขายสินค้า หรือต้องการจัดส่งเบอร์โทรศัพท์ ท่านไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลเบอร์อีกต่อไป โดยท่านสามารถส่งเบอร์ เพื่อนำข้อมูลแสดงในการจัดส่งของร้านค้า และการจัดส่งของเว็บไซต์เบอร์ดูดี ซึ่งท่านสามารถดูประวัติการขายย้อนหลังได้อีกด้วย ดูวิธีการใช้งานอย่างละเอียดได้ที่วิดีโอการจัดส่งเบอร์สำหรับผู้ขาย

วิธีการลบเบอร์

ร้านค้าที่ต้องการลบเบอร์ทีละหลายๆเบอร์ หรือลบเบอร์ทั้งหมด สามารถทำตามวิดีโอการลบเบอร์สำหรับผู้ขาย ซึ่งจะอธิบายวิธีการลบเบอร์ทั้งสามวิธี โดยที่ท่านจะไม่ต้องเสียเวลาในการลบเบอร์อีกต่อไป

วิธีการแก้ไขข้อมูลร้านค้า

ร้านค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านค้า ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการติดต่อร้านค้า รวมไปถึงภาพโลโก้ ต่างๆ สามารถแก้ไขได้ในเมนูแก้ไขข้อมูลร้านค้า หรือสามารถดูวิธีการใช้งานอย่างละเอียดได้ที่วิดีโอการแก้ไขข้อมูลร้านสำหรับผู้ขาย

วิธีการดาวน์โหลดเบอร์

ผู้ขายสามารถดาวน์โหลดไฟล์ excel ที่ทำการเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย คำอธิบาย และข้อมูลอื่นๆที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเบอร์เพื่อ back up(สำรองข้อมูล) ได้ง่ายๆ โดยสามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่วิดีโอการดาวน์โหลดเบอร์สำหรับผู้ขาย