การเรียน ปัง เสริมพลังสมองใช้เลขนี้สิ

11-09-2019

บทความ เบอร์ดูดี การเรียน ปัง เสริมพลังสมองใช้เลขนี้สิ

การศึกษา เลขปัญญา เลขมงคล เสริมการเรียน

 การเรียน การศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ หรือแม้กระทั่งคนทั่วไป ก็ต้องมี การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ปัญหาในเรียน การเรียน รู้อาจจะเกิดได้ทุกคน เช่น ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน คิดเรื่องอะไรไม่ค่อยออก วิเคราะห์เนื้อหาไม่ได้ กลุ่มเลขเสริมด้าน การเรียน จะช่วยกระตุ้นพลังสมอง การคิด การวางแผนได้มากขึ้น มีกลุ่มตัวเลขดังนี้

กลุ่มตัวเลขมงคล เสริมด้านการเรียน

 เลขเสริมด้านการเรียน 145 541 415 514 155 551 515 154 451 กลุ่มตัวเลขมงคลนี้ประกอบไปด้วยเลข 1 4 5 ซึ่งความหมายของตัวเลขแต่ละตัว คือ


เลขเสริมการเรียน เลขมงคล

โดยความหมายด้านการเรียนของ แต่ละคู่จะอธิบายโดยคร่าวๆ ดังนี้

14 / 41 : บุคลิกจะออกแนวโตเกินไว มีความน่าเชื่อถือสูง วาจาน่าเชื่อถือ เก่งด้านการเจรจา มีความฉลาด ไหวพริบดี คล่องแคล่วว่องไว ทันเกมทันคน ความคิดเป็นระบบ ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุน

15 / 51 : มักนำพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีปัญญากว่าตัวเอง เช่น ครู อาจารย์ ผู้รู้ต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผู้ใหญ่สนับสนุน ความรู้ที่ได้รับจะเกิดจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำและได้ค้นหาด้วยตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา รู้จักพอประมาณ ใจเย็น มีสติมีสมาธิมากขึ้น ถือเป็นเลขสุภาพชน

55 : ชอบค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆเสมอ ชอบสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเสมอ รักความยุติธรรม มีกฎเกณฑ์แบบแผนของตัวเอง ชอบด้านปรัชญา ศาสนา ชอบอ่าน หาความรู้ดีๆใส่ตัว มีบุคลิกใจเย็น มีเตตา มีเหตุผล จริงใจ ชอบทำบุญ และแสวงหาความสงบให้ชีวิตตัวเองเสมอ

45 / 54 : ชอบแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไว มีความคิดความอ่านดี ประสบความสำเร็จได้ไว ใช้ปัญญานำอารมณ์ มีเหตุมีผล พบเจอปัญหาอะไรก็มักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ทำให้เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ ส่งผลให้ผู้ใหญ่เกิดความรักความเมตตาได้เช่นกัน ผู้ใดได้ใช้เลขชุดนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานใดๆมักมีเหตุผลที่น่าทึ่งรองรับเสมอจึงไม่ค่อยถูกปฏิเสธจากผู้หลักผู้ใหญ่ สามารถบริหารจัดการและลำดับความคิดได้ดีเยี่ยม

ซึ่งเมื่อคู่ตัวเลขแต่ละคู่ได้รวมเป็นกลุ่มตัวเลขแล้ว จะมีความหมายดังนี้

415 / 514 : ทำให้ผู้ใช้เกิดภาวะผู้นำ มีไหวพริบดี มีสติปัญญาดี หัวไว แถมยังมีเสน่ห์ติดตัวอยู่ด้วย อาจจะเรียกได้กลุ่มตัวเลขนี้ว่า กลุ่มปัญญาดี ก็ได้ จะลงมือทำอะไรจะมีแบบแผนมีความคิดก่อนทำ ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตได้ค่อนข้างดี รู้เท่าทันคนทันเกมส์ แสวงหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองเสมอ ทั้งยังเป็นที่รักที่เมตตาของผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่รักและสนับสนุน ซึ่งการสนับสนุนนั้นมาจากผลงานที่ได้ทำ นอกจากนี้คนกลุ่มตัวเลขนี้นอกจากจะคิดดีแล้ว ยังทำแต่สิ่งดีๆ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน และยังพูดแต่สิ่งดีๆเช่นกัน คิดก่อนพูดเสมอ เรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งจิตใจ วาจา และการกระทำเลยทีเดียว

155 / 551 / 515 : ผู้ใช้กลุ่มนี้มักนำพาตัวเองไปไปเกี่ยวข้องกับผู้มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ตนเองสนใจ แล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเอง และนำมาความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ดี เป็นผู้มีปัญญามาก ใช้ปัญญาและสติในการดำเนินชีวิต เมื่อนำมาให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือวัยรุ่นใช้ จะทำให้เด็กความอยากรู้อยากเรียน แสวงหาแต่สิ่งดีๆ ใช้ชีวิตด้วยเหตุด้วยผล มีสติมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น มีความสุภาพอ่อนน้อมในตัว ทั้งยังรักความยุติ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อยู่เสมอ

154 / 451 : ผู้ใช้ตัวเลขกลุ่มนี้มักแสดงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ตนเองเสมอ มีความคิดความอ่านดี ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของตนเอง มีคำพูดสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ใครอยู่ด้วยจะรู้สึกดี รู้สึกอบอุ่น มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ ใจเย็น มีสมาธิการทำงานในการเรียนเสมอ ชอบลงมือปฏิบัติควบคู่กับทางทฤษฎี มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ มีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น


เลขเสริมการเรียน เลขมงคล

อยากเสริมด้านอื่น ๆ คลิกอ่านบทความ : ความรัก การเงิน  สุขภาพ หน้าที่การงาน

บทความแนะนำ


รู้หรือไม่ เบอร์มงคล ก็มีผลต่อชีวิตคุณได้เหมือนกัน
รู้หรือไม่ เบอร์มงคล ก็มีผลต่อชีวิตคุณได้เหมือนกัน

สำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องของโชคชะตา โดยเฉพาะเรื่องตัวเลขเบอร์มือถือก็จัดเป็นอีกสิ่งที่มักมีการเลือกเพื่อให้ถูกโฉลกกับตนเองอยู่เสมอ บรรดา เบอร์มงคล ทั้งหลายจึงได้รับความนิยมในการซื้อมาใช้งานด้วยความ...

เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ เลือกอย่างไรไม่ให้เกิดผลเสีย
เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ เลือกอย่างไรไม่ให้เกิดผลเสีย

เบอร์มงคล ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีความเชื่อในเรื่องของการเสริมด้านต่างๆ ต้องการที่พึ่งเสริมชีวิต หรือเหตุผลอื่นๆอีกหลายประการ การร้อยเรียงเบอร์มงคลนั้น ถือว่าจำเป็นในการเลือกใช้เบอร์ เพร...

เลขขึ้นต้นเบอร์โทรศัพท์ เลือกอย่างไร ไม่ให้เกิดผลเสีย
เลขขึ้นต้นเบอร์โทรศัพท์ เลือกอย่างไร ไม่ให้เกิดผลเสีย

เบอร์โทรศัพท์ ในปัจจุบันที่กำลังเป็นที่นิยม นั่นก็คือเบอร์มงคล เบอร์มงคลคืออะไร หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่ยังไม่รู้แน่ชัด ว่าแบบไหนคือเบอร์มงคล ซึ่งจริงๆแล้ว เบอร์มงคลนั้นอ้างอิงจากศาสตร์หลายๆศาสต...

หมวดเบอร์มงคล