ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน รายละเอียด
พิเศษ !!! ร้านค้าที่สมัครเปิดร้านใหม่จะได้รับแพ็กเกจ Platinum ฟรี!! 14 วัน

Trial

Bronze

Silver

Gold

Platinum

แพ็กเกจ 30 วัน

ฟรี

400.-

1,000.-

2,500.-

4,000.-

แพ็กเกจ 90 วัน

ลด 5%

ฟรี

1,140.-

2,850.-

7,125.-

11,400.-

แพ็กเกจ 180 วัน

ลด 10%

ฟรี

2,160.-

5,400.-

13,500.-

21,600.-

แพ็กเกจ 360 วัน

ลด 20%

ฟรี

3,840.-

9,600.-

24,000.-

38,400.-

จำนวนเบอร์

50

500

1,500

4,500

99,999

เบอร์แนะนำ

0

3

9

30

60

แสดงเบอร์แนะนำหน้าแรก (ครั้ง/เดือน)

0

150

500

2,000

4,000

แสดงร้านค้าแนะนำ

รองรับการใช้งาน Smart Phone

แพ็กเกจเสริม เพิ่มยอดขาย

การยิงแอด เบอร์มงคล

การยิงแอด เบอร์มงคล