สายมูอสังหาริมทรัพย์ห้ามพลาด! อยากโชคดีเรื่องที่ดิน ต้องขอพร “พระแม่ธรณีบีบมวยผม”

สายมูอสังหาริมทรัพย์ห้ามพลาด! อยากโชคดีเรื่องที่ดิน ต้องขอพร “พระแม่ธรณีบีบมวยผม”

13 มิถุนายน 2566
ความมงคล
ความเชื่อ
บทสวดมนต์
พลังแห่งอำนาจ
มูเตลู
สายมูเตลู
เมตตามหานิยม
เลขเสริมด้านค้าขาย

เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจอยากเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เอเจนท์ (Agent) คือ ตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขาย ที่มีหน้าที่การทำธุรกรรมต่าง ๆ เพราะเป็นอาชีพอิสระที่ทำควบคู่กับงานประจำได้ อีกทั้งค่าตอบแทนค่อนข้างสูง

วันนี้เบอร์ดูดีจะมาเผยเคล็ดลับสำหรับสายมูอสังหาริมทรัพย์ วิธีไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม พร้อมบทสวดบูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อน ๆ คนไหนอยากรู้ว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยเรื่องอะไร ต้องห้ามพลาดบทความนี้เลย

สายมูเตลูต้องรู้ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บูชาอะไรให้ปิดดีลได้

เพื่อน ๆ คนไหนอยากขายที่ดิน ขายบ้าน ขายคอนโดได้ ต้องอย่าลืมไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม ขอพระแม่ธรณีช่วยเปิดทางให้ ซึ่งถือเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาที่แห่งนั้นอยู่ และเป็นการบอกกล่าวก่อนที่เราจะทำอะไร

พระแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยเรื่องอะไร?

การบูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผมนั้นมีความสำคัญมาก ก่อนที่จะทำอะไรก็ให้บูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อน เพราะท่านเป็นเทพีผู้ค้ำจุ้นแผ่นดิน ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน ที่อยู่อาศัย ทำให้พระแม่ธรณีมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการขอพรในการซื้อ ขายที่ดิน บ้าน หรือคอนโด

พระศรีวสุนธรา หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า พระแม่ธรณีบีบมวยผม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระแม่ธรณี มีความหมายถึง โลก ดิน แผ่นดิน และภูมิ ปรากฎเป็นตำนานของศาสนาพุทธ ฮินดู และพราหมณ์ ว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผม ท่านเป็นเทพแห่งแผ่นดิน โดยเชื่อกันว่าเป็นจุดกำเนินของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง

อีกทั้งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เปรียบได้กับมารดาผู้หล่อเลี้ยง เทพีค้ำจุนโลกใบนี้ เรามักจะเห็นรูปเคารพพระแม่ธรณีตั้งอยู่ ณ อาคาร สำนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ การค้าขายร่ำรวยและอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเอง

ดังนั้น เบอร์ดูดีจึงขอแนะนำเพื่อน ๆ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินทุกคน ควรหาโอกาสไปสักการะขอพรพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อความเป็นสิริมงคล

วิธีไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม พร้อมบทสวด

เพื่อน ๆ คงทราบแล้วว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยเรื่องอะไร ดังนั้นเบอร์ดูดีจะมาบอกเพื่อน ๆ เกี่ยวกับวิธีไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งจะต้องตั้งจิตระลึกถึงองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ขอพรแม่ธรณีบีบมวยผม ขอบุญบารมีท่าน แล้วบอกกล่าวแจ้งความจำเป็นในการที่ต้องขายบ้านหรือที่ดินแห่งนี้ และขอให้พระแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยอำนวยพรให้มีผู้ที่สนใจมาติดต่อซื้อบ้านหรือที่ดินแปลงนี้ เพื่อจะได้มีการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

วิธีไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม ควรจะไหว้ตอนไหนดี? ด้วยการกระทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของต้องการจะซื้อหรือขายที่ดินเอง ต้องทำก่อนเวลา 12.00 น.

วิธีไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมใช้อะไรบ้าง?

  1. ธูป 21 ดอก เทียน 1 เล่ม
  2. พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง
  3. มะพร้าวอ่อน 1 ลูก (แบบเปิดฝา)
  4. ส้ม 4 ลูก
  5. กล้วยน้ำว้า 1 หวี
  6. สับปะรด 1 ลูก
  7. น้ำมันพืช 1 ขวด
  8. พุทราสด 9 ลูก

บทสวดบูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผม

สำหรับบทสวดบูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือคนที่ต้องการขายบ้าน ขายที่ดิน นิยมสวดกัน เพื่อช่วยให้ขายบ้านได้ คือ”คาถาบูชาพระแม่ธรณี” เทพผู้ปกปักรักษาและคุ้มครองแผ่นดินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่ดิน จะต้องบวงสรวงบูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผม

จุดธูป 21 ดอก เทียน 1 เล่ม และท่อง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทัสสะ
3 จบ

หลังจากนั้นให้สวด
โอม นะมัส นะ มาตา, หะเร หะเร นะ, ตัสสะ มาตา ยะ
9 จบ

หลังจากสวดจบให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า
ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ขอนอบน้อมสักการะบูชาพระแม่ธรณีที่ได้สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยจิตศรัทธา ทรงเป็นผู้อุ้มชู หล่อเลี้ยง ประคับประคอง พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้พ้นจากความทุกข์ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ ความอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาเข้าใกล้ ขอความสำเร็จทั้งด้านการงาน การเงิน ความรักจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้า คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ

เมื่อสวดบทสวดบูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผมและอธิษฐานจบแล้ว ให้ผู้สวดขออนุญาตในการกระทำการใด ๆ และขอให้พระแม่ธรณีบีบมวยผมอวยพรให้เกิดผลสำเร็จ และปักธูปลงพื้น

คำแนะนำในการขอพรพระแม่ธรณีบีบมวยผม

  1. หากใครจะขายบ้าน ขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เวลาขอพร อย่าบอกว่า ขอให้ขายที่ ขายที่ดิน ต้องบอกว่า ขอให้ขาย “ดอกแก้ว” ซึ่งคำว่าดอกแก้วนี้ เป็นคำแทนที่ดินหรือบ้าน
  2.  การขอพร 1 เรื่อง จะสามารถขอให้พรให้ขายบ้านกี่หลัง ขายที่ดินกี่ผืนก็ได้

ดังนั้น ก่อนจะทำอะไรให้บูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อน เพราะองค์พระแม่คือผู้ค้ำจุนแผ่นดิน ทุกๆ สิ่งในโลกต้องมาจากดินหรืออยู่บนดิน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขจัดภัยอันตรายก่อนทำการซื้อขายที่ดิน ทั้งนี้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล เบอร์ดูดีอยากให้เพื่อน ๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
หากเพื่อน ๆ สายมูคนไหนอยากทราบเคล็ดลับความมงคลดี ๆ แบบนี้ สามารถติดตามอ่านได้ที่ https://bit.ly/3MR2fof

star-icon Share this article
shareable link
share to facebook share to twitter share to line
star-bg star-bg

ตอบโจทย์ทุกการซื้อ - ขาย เบอร์มงคลที่ เบอร์ดูดี

ผู้ขาย

star-icon สมัครร้านค้าง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
star-icon ลงเบอร์มงคลในระบบได้มากกว่า 99,999 เบอร์
star-icon ไม่ต้องทำการตลาดเอง ปิดการขายได้จริง
star-icon มีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ

ผู้ซื้อ

star-icon ทำนายเบอร์โทรศัพท์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
star-icon ค้นหาเบอร์มงคลได้ตรงใจ สะดวก รวดเร็ว
star-icon ราคาสบายกระเป๋า คนรุ่นใหม่ก็ใช้เบอร์มงคลได้
star-icon ร้านค้าน่าเชื่อถือ มีเบอร์มงคลให้เลือก
หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
star-icon

เคล็ดลับความมงคล