ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน รายละเอียด

เบอร์มงคล เสริมสุขภาพ

27-01-2021

บทความ เบอร์ดูดี เบอร์มงคล เสริมสุขภาพ

ความมงคล ความหมายเลขศาสตร์ ความเชื่อ คู่เลขมงคล ศาสตร์ตัวเลข อิทธิพลพลังตัวเลข เบอร์มงคล เสริมสุขภาพ ใช้เบอร์มงคล

การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ เพราะแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใด แต่หากเจ็บป่วยง่าย ต้องเข้าออกโรงพยาบาลแทบทุกวัน เงินทองเหล่านั้นก็คงหมดไปกับค่าหมอค่ายาเสียหมด ปัจจัยในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันล้วนไม่ดีต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน ทั้งพฤติกรรมที่เร่งรีบจนไม่สามารถรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดมลภาวะฝุ่นควันต่าง ๆ และยังรวมถึงโรคระบาดต่าง ๆ ที่ร้ายแรงถึงชีวิต การมีตัวช่วยดี ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอย่าง เบอร์มงคลที่ช่วยเสริมสุขภาพ เป็นทางเลือกที่ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกคนไม่ควรมองข้าม

ยิ่งในกรณีที่คุณเป็นผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรัง ป่วยกระเสาะกระแสะไม่หายสักที การนำเบอร์มงคลเสริมสุขภาพ มาใช้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีเป็นอย่างมาก แต่ก็อย่าลืมเข้ารับการรักษากับแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วย เพราะการใช้เบอร์ที่เป็นมงคลเพื่อช่วยให้มีสุขภาพดีนั้นเป็นเพียงตัวช่วยส่วนหนึ่งเท่านั้น

ก่อนที่จะแนะนำให้รู้จักกับหมายเลขมงคลที่ส่งผลดีต่อสุขภาพนั้น ใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บออด ๆ แอด ๆ ไม่หายสักทีให้ลองสำรวจเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ว่าท่านมีมีหมายเลขที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพหรือไม่ เพราะอาจจะมีตัวเลขที่ทำให้เกิดพลังงานด้านลบกับผู้ใช้งาน และไม่ควรนำมาใช้รวมกับ เบอร์มงคล จะเกิดพลังงานหักลบกันได้ แทนที่สุขภาพจะดีก็กลายเป็นร้ายแทนได้ ซึ่งหมายเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนั้น ได้แก่

หมายเลข 13 31 33 43 34 73 37 83 38

  • เพราะเลขคู่เหล่านี้จะส่งผลต่อภาวะอารมณ์ของผู้ใช้งาน ทำให้เป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มักอารมณ์เสียง่าย ทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้เสมอ และการใช้อารมณ์เหนือเหตุผลก็อาจทำให้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิตได้ง่าย

หมายเลข 76 67 73 37 72 27

  • เลขคู่เหล่านี้เป็นเลขที่ส่งผลต่อการพลัดพราก ผู้ใช้จะไม่ค่อยมีโอกาสอยู่กับครอบครัว หรือคนที่รัก ส่งผลให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า เหงา และท้อแท้ได้ง่าย

หมายเลข 0

  • หมายเลข 0 เป็นหมายเลขที่ไม่ควรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เลย ไม่ว่าจะเป็น 00 01 80 หรือการจับคู่กับเลขใด ๆ ก็ตาม เพราะเลข 0 นั้นเป็นเลขที่สื่อถึงอาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยตรงนั่นเอง จึงเป็นหมายเลขที่ควรจะหลีกหนี ห้ามนำมาใช้โดยเด็ดขาด

หมายเลข 21 12 85 88 888 08 80

  • หมายเลข 21 12 85 88 888 08 80 เป็นอีกกลุ่มหมายเลขที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ เพราะเป็นหมายเลขที่ส่งผลร้ายต่อความนึกคิด ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย ชอบกดดันตนเองจนเกิดอาการเก็บกดและย้ำคิดย้ำทำ และอาจเกิดภาวะเครียดได้ง่ายอีกด้วย

เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าท่านไม่มีเลขร้าย ๆ ต่าง ๆเหล่านั้นแล้ว ก็ขอให้ลองพิจารณาหมายเลขมงคลที่ส่งผลดีต่อสุขภาพในลักษณะของเลขคู่นั้นประกอบด้วย 56 65 59 95 45 54 ซึ่งเลขแต่ละคู่นั้น ส่งผลดีต่อผู้ใช้งานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

56 / 65 เป็น เบอร์มงคล เสริมสุขภาพ ที่ช่วยส่งเสริมเรื่องสติปัญญา

เมื่อผู้คนเกิดความเข้าใจในทางโลกและทางธรรม คนผู้นั้นก็จะดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้สตินำทางการดำเนินชีวิต เมื่อมีสติก็จะไม่ประมาทจนเป็นเหตุให้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายด้วย รู้จักเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างบุญบารอีกด้วย

59 / 95 เป็น เบอร์มงคล เสริมสุขภาพ สำหรับการแสวงหา

ผู้ที่ใช้หมายเลขมงคลคู่นี้จะมีลักษณะของคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง แต่ชื่นชอบการแสวงหา และทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นผู้มีหัวก้าวหน้าพอสมควร จึงทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ ทำให้สามารถดูแลตนเอง และมีความระมัดระวังในการทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ประมาทในทุก ๆ กิจกรรม นอกจากนี้ยังรักที่จะดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ

45 / 54 เป็น เบอร์มงคล เสริมสุขภาพ ที่ช่วยส่งเสริมเรื่องปัญญา ความเฉลียวฉลาด

เมื่อมีปัญญาก็ย่อมรู้ดีว่าการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญมากเพียงไร ยิ่งเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิต ก็ยิ่งมีโอกาสดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น มีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ ช่วยให้จิตและกายเกิดความสบายอยู่เสมอ เป็นเลขคู่ที่ช่วยส่งเสริมมงคลให้ผู้ใช้อย่างไร้ข้อเสีย

กรณีเป็นเลขที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม 3 ตัวประกอบด้วย 595, 456, 459 เป็นหมายเลขมงคลที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ใช้งานโดยตรง การมีเลขชุดนี้อย่างน้อย 1 ชุดอยู่ในหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ใช้เบอร์นี้โดยตรง แม้ว่าจะพบอุปสรรค หรือปัญหาในเรื่องราวใด ๆ รวมถึงปัญหาด้านสุภาพ ก็จะทำให้ผู้ใช้ประสบกับปัญหาดังกล่าวได้เพียงไม่นาน แล้วสิ่งร้าย ๆ ก็จะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อหลีกเลี่ยงหมายเลขที่ไม่ดี และนำเบอร์มงคล เสริมสุขภาพมาใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานก็ห้ามประมาทในการใช้ชีวิต การหวังหมายเลขมงคลเพียงอย่างเดียวอาจทำให้สุขภาพที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะสุขภาพที่ดีนั้นเริ่มตนจากการดูแลตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารการกินที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างอาหารที่มีไขมันสูง รสจัด หรือเก็บทิ้งไว้นาน การดูแลสุขภาพด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำให้อารมณ์แจ่มใส และสมองปลอดโปร่ง รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บทความแนะนำ


มูให้สุด แล้วหยุดที่พบรัก (แท้)
มูให้สุด แล้วหยุดที่พบรัก (แท้)

เชื่อว่านอกจากเรื่องความร่ำรวย มั่งคั่ง และเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว สิ่งที่หลายคนปรารถนามากที่สุดครั้งนึงในชีวิต คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความรัก หลายคนตระเวณไปบนบานศาลกล่าวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โด่...

6 วัตถุมงคล - เสริมสุขภาพ ป้องกันโรคภัย
6 วัตถุมงคล - เสริมสุขภาพ ป้องกันโรคภัย

สายมูต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนกับของมงคลที่จะช่วยปัดเป่าโรคร้ายออกไปจากตัวเรา วัตถุมงคลเหล่านี้หลายคนมีความเชื่อว่า “หากมีไว้ครอบครองแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็...

เลือกเบอร์มงคลอย่างไร ให้เหมาะสมกับอาชีพ
เลือกเบอร์มงคลอย่างไร ให้เหมาะสมกับอาชีพ

วิธีหาเงินให้กับตนเองที่ดีที่สุดคือ การทำงาน และมีอาชีพในแบบที่ตนเองคาดหวัง ซึ่งทุกอาชีพล้วนมีจุดเด่นในตนเองทั้งสิ้น ดังนั้นการจะทำให้ประสบความสำเร็จในงานที่ทำก็จำเป็นต้องมองถึงเรื่องดวงและโชคชะตา แม้...

หมวดเบอร์มงคล