เลขคู่มิตร

11-11-2019

บทความ เบอร์ดูดี เลขคู่มิตร

พระเคราะห์คู่ ดาวพระเคราะห์ต่างๆ เมื่อดวงหนึ่งไปสถิตร่วมกับดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่ง จะก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมา จากการสัมพันธ์ของดาวพระเคราะห์คู่นั้นๆ

คู่มิตร มีบทกลอนว่า

อาทิตย์เป็นมิตรกับครู จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์

ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกัน

กล่าวคือ

อาทิตย์ เป็นมิตรกับ พฤหัส

จันทร์ เป็นมิตรกับ พุธ

ศุกร์ เป็นมิตรกับ อังคาร

ราหู เป็นมิตรกับ เสาร์

"พระเคราะห์ที่เป็นมิตรกันก็จะเกื้อหนุนกัน ถ้าเป็นศัตรูก็จะทำลายล้างกัน"

คู่มิตร มีความหมายว่า ความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ คนที่รักใคร่ใกล้ชิด ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลทางด้านดี ก็ให้ความหมายในด้านดี

คู่มิตร เมื่อมีดาวอยู่ร่วมกันดังที่จะกล่าวข้างล่างนี้ เรียกว่า "ดาวคู่มิตร" คือ

ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลในด้านเสีย ก็ให้ความหมายถึง ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นเพราะคนรัก คนที่ใกล้ชิด เพราะมิตร เพราะความไว้วางใจ หรือที่จะได้รับจากคนรัก คนใกล้ชิด หรือจากมิตรนั่นเองเป็นเหตุ เข้าทำนองที่ว่า "ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจเอง"

สรุปคู่เลขที่ติดกันแล้วมีสัมพันธ์ที่ดี มีดังนี้

เลข 0 กับเลข 5 9

เลข 1 กับเลข 4 5 6 9

เลข 2 กับเลข 2 4 6 9

เลข 3 กับเลข 5 6 8 9

เลข 4 กับเลข 1 2 4 5 6 7 9

เลข 5 กับเลข 1 3 4 5 6 9

เลข 6 กับเลข 1 2 3 4 5 6 9

เลข 7 กับเลข 4 8 9

เลข 8 กับเลข 3 7 9

เลข 9 มีความสัมพันธ์ดีกับทุกตัวเลข

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มงคล พลังแห่งอำนาจ เมตตามหานิยม อิทธิพลดวงดาว


บทความแนะนำ

หมวดเบอร์มงคลบทความ เบอร์ดูดี เบอร์มงคล เลข 824 มีความหมายว่าอย่างไร
เบอร์มงคล เลข 824 มีความหมายว่าอย่างไร

เบอร์มงคล คือ ตัวเลขในหมายเลขโทรศัพท์ที่ร้อยเรียงกันเป็นคู่ตัวเลข เบอร์มงคลไม่ควรมีกลุ่ม หรือคู่เลขเสีย ตัวเลขใน เบอร์มงคล กลุ่มตัวเลขที่ถือว่าเป็นกลุ่มยอดนิยมได้แก่ 789 289 639 159 และ 824 เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้เราจะมาบอกความหมายของกลุ่มตัวเลข 824

บทความ เบอร์ดูดี หล่อ เท่ สาวกรี๊ด เสริมเสน่ห์ผู้ชาย
หล่อ เท่ สาวกรี๊ด เสริมเสน่ห์ผู้ชาย

การใช้เบอร์มงคล เพื่อเลือกตัวเลขเสริมเสน่ห์นั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เกิดความรัก ความใคร่เท่านั้น แต่ยังมีความหมายในการส่งเสริมให้เกิดความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ การเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุน เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้พบเห็น เสน่ห์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ต้องเลือกวางในตำแหน่งที่ดีที่เหมาะสม

บทความ เบอร์ดูดี เลขร้าย ทรัพย์มลายหายหมด
เลขร้าย ทรัพย์มลายหายหมด

เงิน เงิน เงิน คือเรื่องใหญ่เสมอ ใครๆก็ต้องอยากมีเงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในเบอร์มงคลนั้นคู่เลขที่สะท้อนปัญหาด้านการเงิน