10 คำขอต้องห้ามหลังเปิดใช้เบอร์มงคล! พรที่ไม่ควรขอตอนไหว้พระหรือตอนทำบุญ

10 คำขอต้องห้ามหลังเปิดใช้เบอร์มงคล! พรที่ไม่ควรขอตอนไหว้พระหรือตอนทำบุญ

05 สิงหาคม 2565
ความเชื่อ
พลังแห่งอำนาจ
เบอร์มงคล

การไหว้พระตักบาตรคือการทำกุศลที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรกระทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากเพื่อน ๆ เปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติทันทีนั่นก็คือการทำบุญเบอร์ใหม่ เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเปิดทางให้กับการเริ่มต้นใหม่ หลาย ๆ คนก็จะเลือกวิธีการทำบุญด้วยการตักบาตรไหว้พระ แต่รู้หรือไม? การตักบาตรไหว้พระนั้นมีพรที่ไม่ควรขอด้วยนะ ซึ่งวันนี้เบอร์ดูดีก็ไม่ลิสต์มาทั้ง 10 ข้อเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้นำไปแชร์ต่อเพื่อให้การเริ่มต้นใหม่กับเบอร์มงคลนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

10 คำขอต้องห้าม พรที่ไม่ควรขอตอนทำบุญเปิดใช้เบอร์มงคล

  1. ไม่ควรขอให้ไร้โรค ไร้ภัย เพราะไม่ใช่เรื่องที่สอดคล้องตามหลักธรรมะ เพราะกายสังขารของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือดิน น้ำ ลม ไฟ นั่นเอง
  2. ไม่ควรขอให้การงานราบรื่น เพราะการเผชิญกับปัญหา และเผชิญหน้ากับมันก็เปรียบเสมือนการที่เราได้ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา ซึ่งการขอพรจากพระอาจไม่สามารถสนับสนุนในส่วนนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันเราสามารถเลือกเบอร์มงคลมาใช้เพื่อเสริมในส่วนการงานแทนได้
  3. ไม่ขอให้ใจสงบ เพราะสภาพจิตใจคือเรื่องที่อยู่กับตัวตนของเราเอง ดังนั้นจึงเป็นพรที่ไม่ควรขอตอนไหว้พระ ตักบาตร เพราะพระท่านก็ไม่สามารถปรับสภาพจิตใจให้กับเราได้เช่นกัน
  4. ไม่ขอให้สมหวังปารถนาในทุกสิ่ง เพราะแรงปราถนาบางครั้งก็คือกิเลสที่กลายเป็นอุปสรรคแห่งการบำเพ็ญเพียรได้ จึงเป็นพรที่ไม่ควรขอจากพระท่านในระหว่างที่กำลังตักบาตร และอาจเป็นการขอพรที่ไม่เคยได้ เนื่องมาจากเหตุผลดังที่กล่าวมานี้
  5. ไม่ขอเพื่อหวังผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว หลายคนเมื่อทำบุญตักบาตรแล้วก็ชอบขอให้มีโชคลาภ ถูกหวย หรือขอให้ร่ำรวย เพราะตามหลักศาสนาผลของการกระทำ คือผลกรรมที่แต่ละคนมีโอกาสจะได้รับหรือประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันไปนั่นเอง
  6. ไม่ควรขอชื่อเสียงลาภยศ เป็นอีกหนึ่งพรที่ค่อนข้างขัดแย้งจากหลักศาสนา พระโพธิสัตว์หลายรูปล้วนเคยมีลาภยศ แต่พวกท่านเหล่านั้นก็ต่างหันหลังให้กับลาภยศเพื่อเข้าสู่ความสงบจิตสงบใจในพุทธศาสนา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถขอพรในขณะตักบาตรให้เกิดขึ้นจริงได้
  7. ไม่ขอให้เกิดความร่ำรวย เงินทองก็นับเป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งที่ตามหลักพุทธศาสนาล้วนอย่างให้ผู้คนละทิ้งกิเลสในลักษณะเช่นนี้ให้ได้ และหลายคนเมื่อเกิดแรงปราถนาในความร่ำรวยที่รุนแรงก็อาจส่งผลให้จิตใจไม่สงบ และเคร่งเครียดได้ง่ายอีกด้วย
  8. ไม่ควรขอให้ไร้มารผจญ อาจดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเสียหายเลยเมื่อจะขอพรจากพระในเรื่องนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีพุทธวจนะที่กล่าวว่ามารไม่มี บารมีไม่เกิด เพราะถือว่าการเกิดอุปสรรคในชีวิตก็นับเป็นการฝึกบำเพ็ญเพียรบารมีและสติปัญญาได้อีกทางหนึ่งด้วย
  9. ไม่ควรขอให้เกิดการทดแทนคุณ การทำบุญเพื่อหวังผลนับเป็นมิจฉาทิฐิรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่ควรขอพรในลักษณะดังกล่าวจากพระในขณะที่กำลังตักบาตร แต่หลายคนก็ร้อนใจอยากให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นไปอย่างมุ่งหวังก็แนะนำให้ขอคำปรึกษาจาก www.berdodee.com เพื่อนำเบอร์มงคลเสริมโชคลาภมาใช้แทนก็ได้
  10. ไม่ขอเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม เพราะความยุติธรรมบนโลกอาจไม่มีมาตรวัดที่ชัดเจน เพราะเรื่องต่าง ๆ ล้วนมีผลมาจากกรรมที่ติดตัวมา ทำให้การขอพรในเรื่องราวเหล่านี้ไม่สามารถสำริดผลได้ง่ายนั่นเอง

อาจกล่าวได้ว่าเพราะการทำบุญตักบาตรหลังเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลคือการทำบุญเพื่อส่งเสริมบุญวาสนา เป็นการกระทำกรรมดีที่ช่วยส่งเสริมให้ละกิเลสและละทางโลกให้ได้ การขอพรในขณะตักบาตรที่ขัดกับหลักทางพุทธศาสนาจึงอาจไม่เกิดความสมหวังตามใจปราถนาได้ แต่หากมีใครเคยขอพรแล้วเป็นจริงได้ อาจเนื่องมาจากผลกรรมดีที่มาหนุนนำและสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จได้นั่นเอง

คาถาของพรให้เป็นจริง

แต่ไม่ต้องกังวลใจว่าการขอพรที่ไม่ควรขอตอนไหว้พระ ตักบาตรจะไม่เกิดความสมหวัง เพราะยังมีคาถาของพรให้เป็นจริง ที่ช่วยให้เรื่องราวที่ปราถนาเกิดความสุขสมหวังดั่งใจปราถนา เตรียมท่องตามกันได้เลย

1.  คาถาเรียกทรัพย์

เป็นคาถาที่เมื่อท่องแล้ว จะช่วยเรียกเงิน เรียกทอง ส่งเสริมดวงด้านโชคลาภ หรือช่วยให้ผู้ที่กำลังทำมาค้าขายประสบความสำเร็จ คาถานี้แนะนำให้สวดบูชา 3 จบ 5 จบ หรือ 9 จบ ก็ได้ตามสะดวกโดยมีบทสวดคือ (ท่องนะโม 3 จบ) พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม ควรสวดตอนตื่นนอน หรือก่อนออกจากบ้าน หรือในขณะที่กำลังจะก่อนเปิดร้านทำมาค้าขาย

2.  คาถาให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

เป็นคาถาที่ช่วยให้สมหวังเมื่อจะสมัครงาน หรือสัมภาษณ์งาน เป็นคาถาที่ช่วยให้สมหวังตามปราถนา ช่วยเพิ่มเส่นห์ให้ผู้คนประทับใจ พูดอะไรก็น่าฟังน่าเจรจา โดยมีบทสวดคือ (ท่องนะโม 3 จบ) พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา ควรสวดก่อนไปสมัครงาน หรือสัมภาษณ์งาน หรือไปเจรจาธุกิจการงานต่าง ๆ

3.  คาถาที่ช่วยให้งานรุ่ง งานประสบความสำเร็จ

เป็นคาถาที่ช่วยเสริมให้กลายเป็นที่รัก ได้รับความเมตตาจากเจ้านาย ผู้ร่วมงาน หรือลูกค้า เพราะเป็นคาถาที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุน ช่วยเหลือตลอดเวลา โดยมีบทสวดคือ (ท่องนะโม 3 จบ) อิติปาระมิตา ติงสา อิติสัพพัญญะ มาคะตา อิติโพธิ มุนุปปัตโต อิติปิโส จะตะมะโน นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ ควรสวดทุกเช้า หรือในขณะที่กำลังจะออกจากบ้าน

4. คาถามหาเสน่ห์

เป็นคาถาที่ผู้ที่เชื่อในมูเตลู หรือคนที่ต้องการให้มีคนเข้ามารัก หรือช่วยให้เกิดความสมหวังในเรื่องของความรักชอบท่องบูชากันมาก เพราะช่วยเสริมดวงซะตาในเรื่องของความรักใคร่เอ็นดูได้ดี และยังช่วยให้มีผู้คนชื่นชม และเอ็นดูผู้ที่บูชาคาถานี้อีกด้วย โดยมีบทสวดคือ (ท่องนะโม 3 จบ) จันโทอะภกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนุสสานังอิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ ควรท่องคาถานี้ให้ครบ 3 จบก่อนออกไปพบผู้คน เพื่อช่วยให้เกิดความรักใคร่เอ็นดู

5. คาถาครอบจักรวาล

เป็นคาถาที่ช่วยส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน ช่วยป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ เป็นคาถาที่ช่วยให้สมปรถนา และช่วยให้ผู้บูชาได้รับความรักใคร่จากผู้คนรอบข้างอีกด้วย บทสวดคือ (ท่องนะโม 3 จบ) นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะมะนะอะ นอ ออ นอ อะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มาหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นอ กอ นอ กะ เอหิจิตตัง มะนุสสานัง ปิยัง มะมะ ควรสวดทุกวันช่วงเช้าและเย็น

นอกจากการหมั่นทำบุญและหลีกเลี่ยงพรที่ไม่ควรขอตอนไหว้พระ ตักบาตร แล้ว เพื่อน ๆ ก็สามารถเสริมสร้างโชคชะตาให้กับตนเองได้ด้วยการเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลตาด้านที่อยากเสริมได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีความรู้หรือเลือกเบอร์ไม่เป็นเพราะเบอร์ดูดีมีฟีเจอร์ในการค้นหาเบอร์ที่ง่ายแสนง่ายถ้าไม่เชื่อลองคลิกเลย! https://www.berdodee.com/numbers/search

star-icon Share this article
shareable link
share to facebook share to twitter share to line
star-bg star-bg

ตอบโจทย์ทุกการซื้อ - ขาย เบอร์มงคลที่ เบอร์ดูดี

ผู้ขาย

star-icon สมัครร้านค้าง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
star-icon ลงเบอร์มงคลในระบบได้มากกว่า 99,999 เบอร์
star-icon ไม่ต้องทำการตลาดเอง ปิดการขายได้จริง
star-icon มีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ

ผู้ซื้อ

star-icon ทำนายเบอร์โทรศัพท์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
star-icon ค้นหาเบอร์มงคลได้ตรงใจ สะดวก รวดเร็ว
star-icon ราคาสบายกระเป๋า คนรุ่นใหม่ก็ใช้เบอร์มงคลได้
star-icon ร้านค้าน่าเชื่อถือ มีเบอร์มงคลให้เลือก
หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
star-icon

เคล็ดลับความมงคล