เคล็ด(ไม่)ลับ ตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ให้ไม่ขาดทุน

เคล็ด(ไม่)ลับ ตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ให้ไม่ขาดทุน

30 พฤษภาคม 2565
การตั้งราคา
เบอร์มงคล
เบอร์สวย

เบอร์โทรศัพท์คือช่องทางสื่อสารติดต่อที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการสื่อสารได้ง่าย รวดเร็ว และครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่บนโลก การมีเบอร์โทรศัพท์มงคลจึงเป็นวิธีการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการ ตรวจเบอร์ เช็คเบอร์มงคลที่เบอร์ดูดี ให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมจัดจำหน่ายเลขเบอร์มงคลให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งผู้ให้บริการก็จะมีการ การตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ เอาไว้ให้ผู้สนใจเลือกซื้อหามาใช้งาน

ปัจจัยที่ทำให้เบอร์สวยมีราคาต่างกัน

ส่วนหนึ่งขึ้นกับเครือข่ายของผู้ให้บริการ นอกจากเครือข่ายจะเป็นปัจจัยหลักแล้ว ปัจจัยรองลงมาก็คือรหัสที่นำหน้าเบอร์มงคลด้วย เลขที่ขึ้นต้นด้วย 01 ถือเป็นเลขเบอร์มงคลที่หาได้ยากที่สุด รองลงมาคือ 09, 06 ส่วนเลขอื่น ๆ ก็จะมีราคารองลงมาได้ ปัจจัยสุดท้ายคือความหมายของเลขเบอร์มงคลว่าส่งผลดีต่อชีวิตได้อย่างไร อย่างเลขมงคลที่เรียกว่าเลขมังกร และหงส์ 789, 289 ถือเป็นเลขมหามงคลที่มีราคาสูง และหาซื้อได้ยาก การตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ ก็จะมีการสูงเป็นพิเศษตามไปด้วย

หลักการเลือกเบอร์มงคล เบอร์สวย

เบอร์มงคลแต่ละตัวเลขนั้นก็ล้วนส่งผลต่อผู้ใช้งานแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นกับวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ใช้เบอร์มงคล หน้าที่การงานของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์ และห้ามมีเลขเสียหรือเลขที่ไม่เป็นมงคลอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ที่ใชงานอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถ ตรวจเบอร์ เช็คเบอร์มงคลที่เบอร์ดูดี ได้ที่ Link

เบอร์มงคลแบบต่าง ๆ

1. เบอร์มงคลที่หาได้ยาก

หรือเบอร์ที่มีลักษณะการเรียงตัวเลขสวย จดจำง่าย สะดุดตา และเป็นมงคลกับผู้ใช้งาน

 • เบอร์โฟร์ หรือเบอร์มงคลที่มีเลขท้าย 4 ตัวเป็นตัวเลขเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 0-81ABC-5555 ถือเป็นเบอร์มงคลที่หาได้ยาก จึงมักมีการตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ค่อนข้างสูง โดยราคาจะขึ้นกับว่าเลขที่เหมือนกันนั้นเป็นเลขอะไร
 • เบอร์ไฟว์ หรือเบอรมงคลที่มีเลข 5 ตัวท้ายเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมด นับเป็นเลขมงคลที่มีน้อยและหาได้ยากจึงมักมีการตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ที่สูงกว่าเบอร์โฟร์เสียอีกตัวเลขมงคลของเบอร์โฟร์ คือเลข 0, 9, 8, 5 และ 7 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าตัวเลขเหมือนกันยิ่งมาก ก็ยิ่งหายาก และส่งผลให้มีราคาเบอร์โทรสูงตามไปด้วย
 • เบอร์ 2 ตอง หรือเบอร์มงคลที่มีตัวเลข 6 ตัวท้ายเป็นเลขตอง 2 ชุด หรือมีลักษณะเป็นเลขตองหน้า – ตองหลัง ตัวอย่างเช่น 0-91488-8999 หรือ 0-91444-9888
 • เบอร์พัน – พัน คือเบอร์มงคลที่มีลักษณะของเลขพัน 2 ชุด ตัวอย่างเช่น 0-89000-4000 นับเป็นรูปแบบเบอร์ที่หาได้ยากเช่นกัน

2. เบอร์มงคลที่หาได้ทั่วไป

มีการตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่แพงมาก โดยแบ่งเป็นแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • เบอร์ตอง มี 2 ประเภทครับ คือเบอร์ตองหลัง และเบอร์ตองใน โดยเบอร์ตองใน คือเบอร์ที่มีลักษณะเรียงกันแบบนี้ XXXY ส่วนเบอร์ตองหลังคือเบอร์ที่มีลักษณะการเรียงแบบสามตัวท้ายเป็นเลขเดียวกัน XYYY ตัวเลขที่นิยมให้เรียงต่อกันคือ 0, 9, 8, 5 และ 7 ราคาของเบอร์แต่ละตัวเลขก็จะแตกต่างกัน และยังพิจารณาจากตำแหน่งอื่น และรหัสนำหน้าประกอบด้วย
 • เบอร์คู่ ๆ คือเบอร์มงคลที่มีลักษณะของเบอร์แบบ 2 คู่อยู่ที่ตำแหน่งท้าย ตัวอย่างเช่น XXYY, XYXY หรือ XYYX ถือเป็นรูปแบบของเบอร์มงคลที่ได้รับความนิยม โดยคู่ตัวเลขที่ได้รับความนิยมเล่นคือ 8899, 9988, 9900, 0099, 5599, 9955 ส่วนคู่ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงคือ 4466, 1144, 3366, 6633
 • เบอร์เรียง ลักษณะของเบอร์มงคลแบบนี้คือเป็นเบอร์ที่มีตัวเลขเรียงกัน 4 ตัวท้าย โดยเรียงจากเลขมากไปหาน้อย หรือเรียงจากเลขน้อยไปหามากก็ได้ โดยเบอร์ที่ได้รับนิยมคือ 6789 แต่มีปัจจัยในการตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ จากตัวเลขอื่น ๆ ในเบอร์โทรศัพท์ประกอบด้วย
 • เบอร์มงคลเลข 2 ตัว คือลักษณะของเบอร์โทรศัพท์ที่เลขมงคลอยู่ 2 ตัว สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
 • เลขหลักเดียว พิจารณาเบอร์มงคลทั้งหมด 9 หลัก โดยเป็นตัวเลข 2 ตัวเรียงสลับกันไปมา ตัวอย่างเช่น 0-89009-9090 การตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นอยู่กับความสวยของเลข 4 ตัวท้าย และความมงคลโดยรวมของเบอร์โทรศัพท์
 • สองตัวแท้ พิจารณาเบอร์มงคลทั้งหมด 8 หลัก (ไม่รวมเลข 0 ตัวหน้าสุด) โดยมีตัวเลขแค่ 2 ตัว ตัวอย่างเช่น 0-96644-6464 การตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นอยู่กับความหมายมงคลของเลข 4 ตัวท้าย และความสวยโดยรวมของเบอร์โทรศัพท์
 • สองตัวเทียม พิจารณาเบอร์มงคลทั้งหมด 7 หลัก (ไม่รวมรหัส 2 ตัวหน้าสุด) โดยมีตัวเลขประกอบกันแค่ 2 ตัว ตัวอย่างเช่น 0-81899-9988
 • เบอร์ที่จดจำได้ง่าย ลักษณะของเบอร์ลักษณะนี้คือนอกจากมีความหมายมงคลแล้ว ยังจดจำได้ง่ายอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
 • เบอร์สูตรคูณ การเรียงตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์จะมีลักษณะเหมือนการท่องสูตรคูณ ตัวอย่างเช่น 0-91339-3412 เป็นต้น
 • เบอร์ตองใน, โฟร์ใน, ไฟว์ใน หรือเบอร์โทรศัพท์ที่มีตัวเลขซ้ำกันเยอะ มักเห็นได้จากเบอร์ติดต่อเพื่อการซื้อสินค้า เพราะเลขซ้ำเยอะจึงจำได้ง่าย
 • เบอร์ชุด คือเบอร์มงคลที่มีเลข 4 ตัวหน้าเหมือนกับ 4 ตัวหลัง ตัวอย่างเช่น 0-96578-6578 เป็นต้น
 • เบอร์กระจก ตัวอย่างเบอร์ลักษณะก็คือ 081-153-351-8, 089-365-365-2

เหล่านี้คือหลักการประเมินราคาเบอร์โทรศัพท์คร่าว ๆ เพราะนอกจากความหมายที่เป็นมงคลแล้วลักษณะการเรียงของตัวเลขก็ส่งผลต่อการตั้งราคาเบอร์โทรศัพท์ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่าลืมพิจารณาและเลือกเบอร์มงคลให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละคนด้วยนะคะ

star-icon Share this article
shareable link
share to facebook share to twitter share to line
star-bg star-bg

ตอบโจทย์ทุกการซื้อ - ขาย เบอร์มงคลที่ เบอร์ดูดี

ผู้ขาย

star-icon สมัครร้านค้าง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
star-icon ลงเบอร์มงคลในระบบได้มากกว่า 99,999 เบอร์
star-icon ไม่ต้องทำการตลาดเอง ปิดการขายได้จริง
star-icon มีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ

ผู้ซื้อ

star-icon ทำนายเบอร์โทรศัพท์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
star-icon ค้นหาเบอร์มงคลได้ตรงใจ สะดวก รวดเร็ว
star-icon ราคาสบายกระเป๋า คนรุ่นใหม่ก็ใช้เบอร์มงคลได้
star-icon ร้านค้าน่าเชื่อถือ มีเบอร์มงคลให้เลือก
หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
star-icon

เคล็ดลับความมงคล